Posts

Showing posts from March, 2009

Jenis Tuntutan Kes Kemalangan Jalanraya

Terdapat 3 jenis tuntutan boleh dibuat atau dibawa di dalam suatu kemalangan. Jenis tuntutan itu bergantung sama ada ianya adalah kemalangan maut, kecederaan tubuh badan dan kerosakan kenderaan:- 1. Kemalangan Maut Tuntutan ini diambil atau dibawa oleh waris simati seperti isteri, ayah, ibu dan anak-anak yang mengalami kehilangan sumbangan (tanggungan) simati akibat kematian simati dan tindakan ini dibawa berdasarkan kepada Akta Undang-Undang Sivil 1956 (pindaan 1987). Tuntutan ini adalah untuk:- a. gantirugi kedukacitaan (jika berusia 18 tahun dan masih belum berkahwin, dikecualikan); b. gantirugi khas; c. gantirugi am; d. faedah dan kos; e. lain-lain remedi yang difikirkan wajar oleh mahkamah. 2. Kecederaan Diri Tuntutan ini boleh dibawa oleh individu ataupun wakil harta pusaka simati (jika simati tidak meninggal dunia sejurus kemalangan, mengalami penderitaan dan kesakitan dalam suatu jangka waktu) yang mengalami kecederaan tubuh badan, kerugian dan perbelanjaan akibat suatu kemalangan. Tun…

Apakah Dokumen Diperlukan?

Apabila anda ingin memulakan tuntutan sivil akibat kemalangan jalanraya, anda perlu mendapatkan dokumen-dokumen berikut mengikut prosedur yang tertib:- 1. salinan kad pengenalan/lesen memandu/sijil lahir (jika bawah umur). 2. dokumen polis seperti laporan polis berkaitan, rajah kasar dan kunci, gambar dan keputusan penyiasatan polis berkenaan kes tersebut. 3. laporan perubatan termasuk laporan pakar. 4. laporan bedah siasat (jika mati). 5. bil-bil berkaitan seperti bil hospital, belian makanan berkhasiat, membaiki kenderaan dan lain-lain lagi. 6. surat pengesahan majikan, slip gaji dan penyata KWSP (jika ingin tuntut kehilangan pendapatan/kes mati untuk kehilangan sumbangan). Tetapi dengan melantik perunding tuntutan adalah tidak perlu menguruskan semua ini, tidak perlu berurusan dengan pihak berkaitan kerana semua keperluan anda ini akan diuruskan dan dikendalikan oleh perunding tuntutan anda.
Anda mempunyai akses untuk menghubungi saya seperti berikut:-
1. email: karlz_kampau75@yahoo.com.
2. …

Apakah Yang Perlu Anda Lakukan?

Jika anda berhasrat atau ingin memulakan tuntutan sivil akibat kemalangan jalanraya, tindakan pertama dan utama yang perlu dibuat sebelum memulakan suatu tindakan adalah melantik perundingcara tuntutan kerana beliau berfungsi dan bertugas seperti berikut:- 1. penghubung atau jambatan yang membina hubungan anda dengan peguamcara yang bakal dilantik mengendalikan kes anda di mahkamah. Kesilapan melantik peguamcara yang tiada pengalaman akan menyebabkan kes anda bukan sahaja dikendalikan dengan tidak efisien, tetapi melalui prosedur yang salah dan tidak teratur, lebih buruk lagi kepentingan diri tidak terjaga dan terbela dengan sewajarnya dan tiada pertahanan dari ditembusi oleh pihak lawan. 2. pengurus dan penasihat yang menjaga semua kepentingan diri anda sebagai penuntut termasuk memandu anda untuk mencapai suatu jumlah tuntutan yang munasabah berdasarkan award-award terkini yang diputuskan di mahkamah mengikut trend semasa. 3. menguruskan, menjaga dan memajukan semua keperluan anda te…

Siapakah Yang Layak Membawa Tindakan ini?

Individu @ syarikat yang mengalami kemudaratan, kehilangan, kerugian, kecederaan dan kehilangan yang diakibatkan oleh kecuaian pihak ketiga dalam perlakuan dan tindakan memandu kenderaan bermotor sehingga menyebabkan suatu kemalangan berlaku adalah layak membawa tindakan sivil ini terhadap pihak ketiga tersebut.


Anda mempunyai akses untuk menghubungi saya seperti berikut:-
1. email: karlz_kampau75@yahoo.com.
2. mobile phone: 017-2803908

Apakah Tuntutan Sivil Akibat Kemalangan Jalanraya?

Tuntutan sivil akibat kemalangan jalanraya membawa maksud suatu kausa tindakan perundangan yang dibawa oleh individu @ sekumpulan individu @ syarikat @ firma yang timbul akibat perlakuan, tindakan dan kecuaian individu sama ada atas kepentingan dirinya sendiri ataupun bertindak untuk kepentingan pihak ketiga semasa memandu, mengawal dan mengendalikan kenderaan bermotor seperti kereta, lori, bas, motorsikal dan lain-lain sehingga mengakibatkan berlaku suatu kemalangan yang mendatangkan kemudaratan, kecederaan, kehilangan, kematian dan kecederaan tubuh badan kepada suatu pihak. Anda mempunyai akses untuk menghubungi saya seperti berikut:- 1. email: karlz_kampau75@yahoo.com. 2. mobile phone: 017-2803908

Apakah Objektif Perkhidmatan Karlz_Kampau

Objektif ini lahir daripada keperluan masa lampau saya, suatu ketika dahulu, sekitar Oktober 1995, saya pernah terlibat dalam kemalangan jalanraya. Pada masa itu saya tiada pengetahuan, pengalaman dan kemahiran perundangan, ini menyebabkan saya dalam keadaan keliru, bercelaru dan tertekan. Pelbagai informasi, cadangan dan pandangan diberikan oleh pelbagai individu sama ada ketika mula-mula mendapat rawatan di hospital, ketika membuat laporan polis atau ketika berehat di rumah semasa cuti sakit. Namun semua ini adalah informasi dan cadangan yang agak baik, tetapi tidak praktikal kerana informasi, cadangan dan pandangan tersebut hanya satu pandangan yang tidak berpaksi kepada fakta melainkan hanya sangkaan dan kesimpulan sempit pihak berkaitan. Akhirnya, saya menerima cadangan abang ipar saya, Mohd Zaini Hj Hamzah untuk melantik peguam Kunasekaran sebagai peguamcara saya dalam kes tersebut. Oleh kerana saya tiada perunding perkhidmatan guaman, saya tidak ada akses yang mencukupi tentang…

Semua Berkenaan Khidmat Guaman

Karlz_Kampau Services lahir daripada idea dan keinginan untuk berdikari dan berkongsi segala pengalaman, pengetahuan, kemahiran yang saya perolehi selama berkhidmat dan berkecimpung dalam perkhidmatan guaman bermula sebagai budak penghantar, junior clerk, senior clerk dan akhirnya sebagai paralegal dan juga perunding khidmat guaman. Saya bersedia memberi perkhidmatan terbaik, berkongsi pengalaman dan pengetahuan saya agar anda semua mendapat kepuasan, keselesaan dan pengetahuan tentang keperluan, jangkaan, bantuan dan hak anda sebagai pelanggan kepada firma guaman terutamanya melibatkan kes guaman melibatkan tuntutan akibat kemalangan. Sekiranya anda seorang daripada mangsa kemalangan jalanraya dan merasakan anda berhak mendapatkan pembelaan sewajarnya, apa yang patut anda lakukan adalah menghubungi dan menetapkan temujanji bersama saya dengan segera supaya hak anda diperjuangkan. Anda mempunyai akses untuk menghubungi saya melalui:- 1. alamat email:- karlz_kampau75@yahoo.com. 2. mobile…